HOOG TIJD VOOR DE ÉCHTE OMMEKEER

Interview voor ‘In de Steigers’ #2017,  jaarlijks magazine bouwbedrijf Heerkens van Bavel auteur: Jan Broeks Hij ziet de dingen graag groot. Om daar vervolgens zelf een draai aan te geven, gedreven als hij is. Jan Willem van de Groep stond aan de basis van verduurzamingsprojecten als Energiesprong en Stroomversnelling, is medeoprichter van het bedrijf Factory…

The Future is Flexible

Voor het tijdschrift De Corporatiegids schreef ik 2 jaar lang een column. Deze herpublicatie is de zevende in een serie van zeven over energie, bouwen, innovatie en wonen. Corporatiegids oktober 2017 Tiny houses zijn hot and happening en dus ook voor een columnist niet te negeren. De beweging wordt gedomineerd door een tegenstrijdige groep mensen…

SOCIAL SMART CITIES

Voor het tijdschrift De Corporatiegids schreef ik 2 jaar lang een column. Deze herpublicatie is de zesde in een serie van zeven over energie, bouwen, innovatie en huisvesting. Corporatiegids juni 2017 “God schiep de hemel en de aarde, maar de mens bouwde de stad”. Met die zin opent filosoof J.H. Bakker één van de hoofdstukken…

How construction matters

Voor het tijdschrift De Corporatiegids schreef ik 2 jaar lang een column. Deze herpublicatie is de vijfde in een serie van zeven over energie, bouwen, innovatie en huisvesting. Corporatiegids april 2017 Begin dit jaar publiceerde McKinsey het rapport ‘Reinventing construction: a route to higher productivity’. Het beschrijft mogelijkheden om de arbeidsproductiviteit in de bouw fors…

Smart City

Voor het tijdschrift De Corporatiegids schreef ik 2 jaar lang een column. Deze herpublicatie is de vierde in een serie van zeven over energie, bouwen, innovatie en huisvesting. Corporatiegids november 2016 De afgelopen jaren bent u waarschijnlijk wel een keer geconfronteerd met het fenomeen Smart City. Vooral bestuurders van de grote steden zijn er dol…

Smart Industry

Voor het tijdschrift De Corporatiegids schreef ik 2 jaar lang een column. Deze herpublicatie is de derde in een serie van zeven over energie, bouwen, innovatie en huisvesting. Corporatiegids september 2016 In tegenstelling tot de bouwsector is de de arbeidsproductiviteit binnen industriële sectoren de afgelopen decennia flink gestegen. Dat heeft onmiskenbaar geleid tot lagere prijzen,…

SOFTWARE IS EATING THE WORLD

Voor het tijdschrift De Corporatiegids schreef ik 2 jaar lang een column. Deze herpublicatie is de tweede in een serie van zeven over energie, bouwen, innovatie en huisvesting. Corporatiegids juni 2016 Natuurlijk bent u actief op social media, wordt uw ERP-systeem frequentie geüpdatet (mag ik hopen) en zet u uw eerste stappen om uw woningvoorraad…

De EPV als middel voor meer waarde

Voor het tijdschrift De Corporatiegids schreef ik 2 jaar lang een column. Deze herpublicatie is de eerste in een serie van 6 over energie, bouwen, innovatie en huisvesting. Corporatiegids maart 2016 Duurzaamheid is een problematisch begrip. Enerzijds omdat veel mensen niets met duurzaam hebben en anderzijds door de duurzaamheidsparadox. Die paradox wordt gecreëerd door het feit…

TWEE MILJARD VOOR DE PARTICULIERE VOORRAAD

  gebouwde omgeving van het gas af VERSNELLING PARTICULIERE MARKT 2 MILJARD EURO PLAN  Link naar Word Document met verdere onderbouwing.  Opgave De huidige bouwpraktijk schiet te kort om de energietransitie opgave van de bestaande woningvoorraad te behalen binnen de gestelde termijn. De besparingsdoelen blijven ver achter en versnellingsprogramma’s schalen maar moeilijk op. Ergo, een…

Gexit, een gekmakende 4-dimensionale puzzel

Gastcolumn van Hans Schneider, senior consultant energy transition bij Liander OK. Minister Kamp wil het gas uit alle gebouwen halen. De Gexit. Er zijn goede redenen voor een Gexit: klimaatverandering, het grondgerommel in Groningen, het nakende einde van onze aardgasvoorraad en de groeiende importafhankelijkheid van lastige landen. Bovendien is aardgas in gebouwen eigenlijk helemaal niet nodig. We…

DE TOEKOMST VAN NUL op de METER

Spreektekst tijdens afscheidscongres d.d. 3 februari 2017 Klik hier voor bijbehorende presentatie. INLEIDING De afgelopen jaren hebben we samen hard gewerkt aan het creëren van condities waarmee we grote stappen kunnen maken met het verduurzamen van de gebouwde omgeving. Als Energiesprong hebben we geprobeerd u als koplopers over een systeemgrens te duwen waarbij innovaties noodzakelijk…

GRATIS ENERGIE, DROOM OF (OOIT) WERKELIJKHEID?

Column Cobouw 18 januari 2017 “Ach joh, wat maken jullie je druk. Over een paar jaar is energie gratis en het isoleren van huizen een non-issue. Luister maar naar de toekomstvoorspellers met verstand van disruptieve technologieën.” Tja, what’s next? Toevallig viel vorige maand mijn oog op een linkje naar een radio-interview met Yuri van Geest,…

SMART INDUSTRY

Column in Corporatiegids.nl .. de betekenis van smart industry voor woningcorporaties. In tegenstelling tot de bouwsector is de arbeidsproductiviteit binnen industriële sectoren de afgelopen decennia ink gestegen. Dat heeft onmiskenbaar geleid tot lagere prijzen, betere kwaliteit of meer waarde voor hetzelfde geld. De groei van productiviteit is altijd aangejaagd door grote productierevoluties. Dat gebeurde de afgelopen…

Niets pleit voor handhaven gas-infrastructuur

Na twee weken digitale discussie over de toepassing van fossiel gas in de gebouwde wordt het eens tijd de boel op een rijtje te zetten. Ik wil daarbij nogmaals benadrukken dat ik deze discussie ben begonnen naar aanleiding van de stelling van gasketelfabrikant Remeha dat een NOM-all-electric woning meer CO2-uitstoot dan een NOM woning die…

CO2 en TCO BEREKENING GAS vs ALL-ELECTRIC

Een tijdje geleden heb ik hier een excel rekenblad geplaatst waarin het energiegebruik van een NOM all-electric woning wordt vergeleken met een NOM gasvariant. Daar is vol op gereageerd de afgelopen periode. Naar aanleiding van die reacties zijn een aantal aanpassingen gerealiseerd. Op 14 november kwam Remeha met een reactie  op dit rekenblad. Het commentaar van Remha heb ik…

SOMMEN WILLEN WE ZIEN!

De berekening in deze tekst is op 10 november aangepast n.a.v. feedback door lezers. Belangrijkste wijzigingen: De referentiewoning was 85m2 ipv 95m2 .. die getallen werden in de berekening door elkaar gebruikt. De berekening van de hoeveelheid gas die nodig was voor warm water klopte niet. De aanpassing is bijna een verdubbeling van het gasverbruik…

Groen Gas

Uit rapport: ‘Op weg naar een klimaat neutrale gebouwde omgeving 2050’, CE-Delft, mei 2015, in opdracht van GasTerra [Toevoegingen J.W. van de Groep] Eén van de mooiste opties voor het klimaatneutraal krijgen van de gebouwde omgeving is het vervangen van aardgas door groen gas. Groen gas leidt niet tot aanpassingen van de infrastructuur, de installaties…

Reply to Remeha

Op de site van Remeha werd een blog geplaatst (herplaatst op Duurzaamgebouwd.nl) met de stelling dat we gasinstallaties nodig hebben om de CO2 doelstellingen halen. In de publicatie zijn een aantal stellingen geponeerd die naar mijn mening onjuist zijn en zeker vragen om een onderbouwing. Ik heb de stellingen hieronder weergegeven. De reactie bestaat enerzijds…

WHAT ABOUT GROEN GAS

Vandaag zat ik in een uitzending van BNR-nieuwsradio waarin aandacht werd besteed aan het fenomeen dat EPV-gas is gaan heten. Mijn opponent, dhr. Boonstra, is al jarenlang een vurig aanhanger van het gebruik van gas in goed geïsoleerde woningen. Hij vindt dat door de centrale energieproductie van elektriciteit tijdens de winterdip er geen enkel verschil…

Draaien zonnepanelen op kolen?

Originally posted on Energieblog van Jasper Vis:
In NRC Handelsblad verscheen vandaag een artikel van gewaardeerd wetenschapsjournalist Karel Knip onder de titel ‘Voor een zonnepaneel worden kolen verstookt‘. Knip stelt dat er bij zonnepanelen in Duitsland en Zwitserland over de hele levensduur sprake is van een netto verbruik van energie. Ik zocht uit waarop dat…

Brief aan AEDES bestuur over EPV-gas

Verenging van Woningcorporaties AEDES t.a.v. Het Bestuur Postbus 93121 2509 AC Den Haag     Betreft:           Reactie op uw standpunt inzake EPV-gas Datum:            10 oktober 2016   Op persoonlijke titel   Geacht bestuur, Tijdens het gesprek met minister Blok op 29 september jl. heb ik kennis mogen nemen van uw standpunt inzake de mogelijkheid…

HARDNEKKIG MISVERSTANDEN OVER NUL OP DE METER

Ook vandaag bleek maar weer eens dat er hardnekkig misverstanden bestaan over fenomenen als Nul op de Meter, de Stroomversnelling, Energiedragers en Innovatie. Tijd voor een volgende verdiepingsslag. Een EPV voor alleen Nul op de Meter sluit andere technologieën uit is de meest gehoorde kreet die ik vandaag hoorde. Voor eens en altijd: Nul op de…

OM NAAR NOM

  Veel mensen vinden het nog steeds ongemakkelijk om de radicale stap naar energieneutraal bouwen en renoveren te maken. Vooral mensen die al jarenlang in energiebesparingsland rondlopen lijken goed te weten waarom dat helemaal niet kan. “We moeten vooral de consument niks opdringen, we moeten de consument de keuzes laten maken, het is te duur…

EPV en de vertragingsparadox

Ik las zojuist de Cobouw waarbij het hoofdredactioneel commentaar en een artikel waren gewijd aan de EPV voor gas. Ik las daarin nog een argumentatie die ik in mijn voorgaande bijdragen nog niet erg stevig had geraakt. Er bestaat namelijk een hardnekkig misverstand over de reden waarom de Stroomversnelling niet uit de startblokken komt. De vertraging die de…

De prijs van NOM gaat niet over Energiebesparing!

Deze blogpost is geschreven n.a.v. een artikel in het FD <link>. In dat artikel wordt een zwaar accent gelegd op de kosten van een Nul op de Meter renovatie. De framing ‘te duur’ en dus ‘onhaalbaar’ is stoelt op een verkeerder interpretatie van de cijfers.  Heeft u zich ooit afgevraagd wat een ‘normale’ woningrenovatie kost…

Zou het zo gegaan zijn met die EPV?

Ik stel me even voor hoe het heeft kunnen gebeuren. De mannen van de gasketels en de hybride warmtepompen hebben eerst een onderhoud met de onwetende ambtenaar. Daarna bezoeken ze samen Blok om te vertellen dat ze het oneerlijk vinden dat ze zijn uitgesloten van de mogelijkheid om gebruik te maken van de Energie Prestatie…

Geschiedenis van de Wet Energie Prestatie Vergoeding

Minister Blok heeft vriend en vijand verrast door, midden in de zomer en zonder enige waarschuwing, een aanpassingsvoorstel van de AmvB Energie Prestatie Vergoeding (EPV) in consultatie te brengen. De minister opent daarmee de mogelijkheid om fossiele gas te gebruiken voor huizen die voldoen aan de EPV-eisen. De minister veegt daarbij in één klap het…

De minister heeft het mis

Minister Blok reageerde via zijn woordvoering op de kritiek die afgelopen week is ontstaan over het invoeren van een EPV die het gebruik van fossiel gas toestaat. Alhoewel ik weet dat op een gegeven moment de inhoud er in dit soort discussie niet meer toe doet kan ik niet anders dan vanuit de inhoud reageren.…

EPV voor gas, de doodsteek voor innovatie!

Persoonlijke reactie op consultatieronde Regeling Energieprestatievergoeding huur (link)   Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Aan de Minister voor Wonen en Rijksdienst Zijne Excellentie de heer drs. S.A. Blok Postbus 20011 2500 EA DEN HAAG   Betreft:    Zienswijze op consultatie Concept Regeling Energieprestatievergoeding Datum:    9 september 2016   Excellentie, Middels deze brief wil ik graag…

De Stroomversnelling als kans

Als een journalist in de zomertijd gaat zoeken naar mensen die ergens tegen zijn dan is dat niet al te moeilijk. Wie wil er nou geen podium om eens flink zijn ongenoegen te uiten over het “onrecht” wat hem is aangedaan. Deze zomer moet de Stroomversnelling het maar eens ontgelden in de Cobouw. Het recept…

Bouwstenen voor de Innovatieagenda Bouw

De ministeries van BZK, EZ en I&M proberen gezamenlijk met diverse stakeholders de Innovatieagenda Bouw vorm te geven. De ministeries hebben mij gevraagd daar een bijdrage aan te leveren. In het kader daarvan schreef ik deze positionpaper. Over Innovatie, het belang er van en waarom de bouw meer is dan de aannemer. position paper innovatieagenda bouw

Ons huis energieneutraal voor 35.000, hoe zit dat nou?!

Eerste publicatie 28-12-2014 – herzien 16 mei 2016 Urgenda bracht kortgeleden haar tweede  boekje ‘ons huis energieneutraal’ uit. Een boekje waarin uiteen is gezet hoe een aantal  gezinnen hun huizen energieneutraal hebben gemaakt. Urgenda legt daarbij sterk de nadruk op de kostprijs van de gehanteerde concepten. De premisse is dat Nederland energieneutraal kan worden voor 35.000…

Bezorg mij onweerstaanbaar aanbod in plaats van advies

   Geachte mijnheer Verhagen, Beste Maxime, Hartelijk dank voor uw vriendelijke aanbod voor een gratis energieadvies. Dat stellen wij hoe dan ook zeer op prijs. Omdat ik ervan uit ga dat de brief bestemd was voor de woningeigenaar heb die maar even mee laten lezen. Waarschijnlijk heeft u het woonadres van mij gecombineerd met het…

INDUSTRIEEL PRODUCEREN

Waar staan we en waar gaan we naar toe? Analyse NUL OP DE METER J.W. van de Groep 22 februari 2016  Aanleiding De condities waarbinnen NulOpDeMeter proposities kunnen worden ingekocht door woningcorporaties worden steeds gunstiger. Aan de andere kant groeit ook het besef dat de aanbieders nog niet juichend strooien met marktrijpe proposities die passen…

DAAN

De uitzending van College Tour met Daan Roosegaarde heeft nogal wat stof doen opwaaien. Niet alleen vanuit de journalistieke hoek maar ook vanuit het kamp van volgers en idolen. Want Daan staat op een voetstuk. Hij is een voorbeeld van de Nederlander die zijn nek durft uit te steken. Kritiek op dat soort mensen wordt…

STOP MET INNOVEREN

Waarom lukt het niet om binnen de bouw structureel werk te maken van innovatie? Waarom krijgen we die gewenste bouwtransitie maar niet op gang? Het antwoord is eigenlijk vrij simpel. De bouw is zo project gedreven dat we ook de innovatie opgave denken te moeten koppelen aan projecten. Projecten die we op dat moment ‘opgaven’…

DE EPV VOOR LABELSTAPPEN….WAAROM DAT GEEN GOED IDEE IS

(Jan Willem van de Groep, december 2015) Het idee van een Energie Prestatie Vergoeding (EPV) is bedacht als conditie om grote verduurzamingsstappen te faciliteren bij de renovatie van sociaal gelabelde huurwoningen. Zonder deze EPV bestaat, voor ca. 1/3 deel van het corporatiebezit, het risico dat woningen de DAEB grenzen overschrijden of dat bewoners geen aanspraak…

Rappomania deel 2

Cobouw column, 29 september 2015 Yes, we hebben er weer één. Het Nederlands Verbond Toelevering Bouw (NVTB) heeft TNO laten aantonen dat de overheid sloop en vervangende nieuwbouw actief moet stimuleren om de energiedoelstellingen te halen. Ik schreef al eerder dat je in Nederland rapporten op bestelling kunt krijgen. Kies een mening, een onderzoeker die…

De waarde van renovatie

Af en toe kun je je oren bijna niet geloven. Dat overkwam mij een tijdje gelden in een debat. Daar beweerde Ron Peters, algemeen directeur Vereniging van Ondernemingen van Betonmortelfabrikanten Nederland (VOBN), dat renovatie volslagen onzinnig was en we veel beter konden inzetten op sloop en vervangende nieuwbouw. Na een paar zinnen was al duidelijk dat…

INDUSTRIËLE BOUWPRODUCTIE IN GRONINGEN 

…een eerste verkenning Kansen voor Groningen De komende jaren zal een fors deel van de Groningse woningen versterkt moeten worden om toekomstige risico’s met betrekking tot aardbevingsschade te voorkomen. Een flink deel van deze woningen (ca. 60%) zullen van buiten aangepakt moeten worden. Dat heeft als consequentie dat bijna altijd schil en dak vernieuwd moeten…

Met Energiebesparing verbeteren we omgevingskwaliteit

Bijdrage Ronde Tafel cie. W&R d.d. 10 september 2015 Op dit moment zijn de domeinen energie, wonen, bouwen en mobiliteit nauwelijks met elkaar verbonden. Door de opkomst van decentrale opwekking, elektrisch vervoer en energieopslag zullen die domeinen elkaar steeds meer gaan beïnvloeden. De inzet op forse besparing versterkt de transitie naar decentrale opwekking en heeft als…

Slappe Hap

Nadat het initiatief om samen de schouders te zetten onder nul-op-de-meternieuwbouw strandde bij onwillige Neprom-leden, wilde men toch iets anders. Het werd ZEN: zeer energiezuinige nieuwbouw. Het eerste nieuwsberichtje over dit initiatief van de Lente-Akkoordpartners klonk best aardig. Achteraf blijkt het toch een misleidend rookgordijn te zijn. Men gaat zich inspannen om in 2018 projectjes…

Studentenparadox

Cobouw column nr 24, 26 juni 2015 Eén van de mooiste onderdelen van mijn ‘job’ zijn de vele contactmomenten met studenten. Zo geef ik onder andere gastcolleges aan studenten van hogescholen en universiteiten. Daar kom ik altijd wat flabbergasted vandaan. Aan de ene kant enthousiaste studenten die vol leergierige vragen zitten en aan de andere…

RappoMania

Cobouw column nr 23, 2 juni 2015 Yes! We hebben er weer één. Een rapport over de beste manier om de gebouwde omgeving CO2-neutraal te maken. Gemaakt door CE-Delft in opdracht van Gasterra. De uitkomst laat zich raden: we zijn tot 2050 afhankelijk van gas; fossiel, grijs en groen. Ik ben eigenlijk wel een beetje klaar…

De koelkast en de architect

Cobouw column nr 22, 4 mei 2015 Een koelkast is een fascinerend apparaat. Gemaakt om lucht te conditioneren en als geheel maar zo een factor 4 goedkoper dan een voordeur. Een koelkast gaat per dag vaker open en dicht dan een voordeur en sluit, zonder bot geweld, luchtdicht af zodat er geen warmte binnenkomt of…

Smart Industry

Cobouw column nr 23, 19 mei 2015 Digitalisering verandert de wereld razendsnel. Binnen de industrie wordt door toepassing van nieuwe technologie al gesproken over de vierde industriële revolutie. De bouwsector is nog niet eens begonnen met de eerste. Door de combinatie van internet, 3D-printing, robotica, micro-sensoren en big data kunnen we gelukkig een inhaalslag maken.…

De traditionele bouwvakker gaat verdwijnen

Meer banen in de bouw maar: ‘Dé bouwvakker gaat verdwijnen’ Jan Willem van de Groep, Programmaregisseur Energiesprong, maakt van zijn hart geen moordkuil als hij zegt dat de bouw op de drempel staat om compleet te veranderen. Hij vergelijkt het met de overgang van de typemachine naar de personal computer. Deze transitie heeft grote gevolgen voor ‘de man op de bouwplaats’. Want dat is wel duidelijk: de traditionele bouwvakker gaat verdwijnen. “Op de bouwplaats worden straks de producten in elkaar gezet die in grote fabrieken zijn gemaakt.” Hoewel het werk de komende decennia ingrijpend verandert verwacht hij niet dat de werkgelegenheid in de bouw minder wordt. Sterker, met het verduurzamen van 4,5 miljoen woningen rekent hij op een toename van 20.000 banen.

Let’s Gro

Cobouw column nr 21, 21 april 2015 In Nederland zijn we groot in grootse projecten. De Deltawerken zijn daar een mooi voorbeeld van. Een programma dat destijds een enorme impuls gaf aan de Zeeuwse economie, de veiligheid van alle Nederlanders vergrootte en fungeerde als aanjager van innovatie in de bouw. We staan weer voor zo’n opgave.…

SPREEKTEKST BIJZONDERE PROCEDURE 2e KAMER

Op 29 april waren Jan Rotmans en ik door de 2e kamerleden Eric Smaling (SP) en Stientje Veldhoven (D66) uitgenodigd om aan geïnteresseerd kamerleden het e.e.a. te vertellen over de energietransitie in het algemeen met een verbijzonderingsslag naar de gebouwde omgeving. Alhoewel ik zelden mijn tekst uitschrijf leek me dat in dit geval wel handig. Ik heb deze tekst niet…

10 ONTWERPPRINCIPES VOOR EEN WARMTENET

De discussie over centrale hoog-temperatuur warmtenetten n.a.v. mijn columns en blogs maakt nogal wat los in warmteland heb ik gemerkt. Nou ben ik geen radicale tegenstander van warmtenetten. Ik zie ze alleen, vanuit transitieperspectief, weinig toevoegen aan de opgave waar we voor staan. Er zijn wel een paar plekken waar het zou kunnen. Het gebied waar…

SENSOREN EN SLIMME HUIZEN

Volgens schattingen van Gardner hangen er in 2020 zo’n 26 miljard apparaten aan het zogenaamde Internet of Things. Die schatting zou nog wel eens aan de lage kant kunnen zijn. Ik verwacht namelijk dat onze huizen heel snel voorzien zullen zijn van een stuk of 100 sensoren die informatie verzamelen over wat we doen, wat…

WARMTENETTEN EN CO2 REDUCTIE

De populariteit van warmtenetten berust op de veronderstelling dat een aansluiting op een warmtenet een CO2 besparing zou opleveren van 75%. Een sprookje dat er bij bestuurders in gaat als zoete koek. Je krijgt immers de oplossing voor jou ambitieuze CO2 doelstellingen maar zo in de schoot geworpen. Ze rekenen zich echter te rijk. Ik betoogde al…

WARMTE DUMPEN .. MEER VERLIES DAN WINST

Deze column verscheen eerder in Cobouw 15 april 2015 Minister Kamp bracht vorige week zijn visie op warmte uit. Ik vraag me af waarom de minister vasthoudt aan een fossiel regime. Er zijn alternatieven, bijvoorbeeld een ambitieus besparingsdoel. De minister en zijn ambtenaren lijken niet los te komen van het heersende (fossiele) paradigma dat energie centraal gedistribueerd…

De toekomst van de installateur

Cobouw column nr 20, 7 april 2015 “Technisch kan alles.” Ik hoor het te vaak binnen de installatiebranche. Onzin! Technisch kunnen we nog maar bar weinig. Om antwoord te geven op de vragen van de toekomst moet er fors geïnnoveerd worden. Installateurs zie ik dat nu niet doen. De verschuiving van een ambachtelijke bouwnijverheid naar…

OVINK’S LESSEN

Cobouw Column nr 19, 24 maart 2015 Henk Ovink is de man die Nederland op de kaart zet als masters in watermanagement. Maar hij is meer. De visie van Ovink is namelijk waardevol voor tal van andere domeinen. De belangrijkste les van Ovink is dat complexe problemen niet aangepakt kunnen worden met de oplossingen die nu voorhanden…

MITROS naar NulOpDeMeter

Column Cobouw nr 18, 10 maart 2015 Zo, het is achter de rug. Mitros heeft drie partijen geselecteerd die een nul-op-de-meter (NoM) concept voor de zogenaamde InterVAM-flats mogen uitwerken. Een mooi perspectief. Er zijn namelijk 13.500 van dit type flats die in eigendom zijn van zo’n tien woningcorporaties. In mijn slotpraatje op de selectiedag heb…

Winnaar Duurzame 50 Vastgoed NL .. en bedankt!

Op woensdag 1 april is tijdens het Green Tie Gala van Building Holland de lijst van de Duurzame 50 Vastgoed NL bekend gemaakt. Ik had de eer om op de eerste plaats te eindigen. Een resultaat waar heel veel mensen trots op mogen zijn. Het is namelijk een bevestiging dat we een significante beweging aan het maken…

Kies het onderwerp voor mijn Cobouw column

Er zijn talloze onderwerpen waar ik iets over zou willen en kunnen schrijven voor mijn twee wekelijkse Cobouw Column. Deze week heb ik maar zo de keuze uit 5 onderwerpen die de afgelopen week actueel waren. Welke zou u kiezen? Renovatie versus Sloop-Nieubouw Afgelopen week werd mij tijdens de Building Holland duidelijk dat de beton industrie een serieus verhaal…

Waarom “oude meuk” het verdient om aangepakt te worden

De afgelopen 2 weken leverde Hennes de Ridder forse kritiek op de De Stroomversnelling. In de Volkskrant en Cobouw maakte De Ridder gehakt van nul-op-de-meter en in eerdere publicaties betitelde hij de Stroomversnelling als een slimme truc om mensen geld uit de zak te kloppen. Ik heb die kritiek al eerder gepareerd, maar niets lijkt de man te stoppen. Hieronder reageer…

Nieuwe bedrijven in de bouw

Column Cobouw nr 17, 25 februari 2015 De interactie tussen de toeleverende industrie en bedrijven die we tot nog toe als ‘uitvoerende bouw’ betitelen, verandert radicaal. De kloof tussen hen is de afgelopen decennia overbrugd, door adviseurs, architecten en bouwmanagers. Met onbevredigende resultaten. Innovatie in de bouw heeft vrijwel stilgestaan. De bouwindustrie is daarom gebaat…

Help! De sector vernieuwt

Column Cobouw nr 16, 11 februari 2015 In de meeste sectoren is baanbrekende vernieuwing geen plotselinge verandering met slechts één enkele oorzaak, maar een optelsom van een hele reeks van onderling op elkaar inwerkende factoren. Baanbrekende vernieuwingen zijn volgens innovatie-expert Jill Lepore veel minder schokkend als je de signalen herkent die er aan voorafgaan. Sectorvernieuwing…

KLANTGEZWICHT BOUWEN

Column Cobouw nr 15, 27 januari 2015 Het komt gelukkig steeds vaker voor dat ik niet meer alleen voor koplopers sta te spreken. Hierdoor krijg ik andere vragen en opmerkingen vanuit de zaal. De meest voorkomende opmerking betreft een misverstand dat snel naar het rijk der fabelen moet. Een misverstand dat ongeveer zo gaat: “Jullie zijn…

GRONINGEN

Column Cobouw nr 15, 13 januari 2015 Het leven van de Oost-Groninger is er niet makkelijker op geworden na de toename van het aantal gasbevingen. Bewoners voelen zich onzeker in hun eigen huis en volgen met argwaan de pogingen van de NAM om woningen te verbeteren en te versterken. Er komen mensen bij hen over de…

Bouwbesluit op 3 A4’tjes

Column Cobouw nr 14, 16 december 2014 Met de huidige technologie is het Bouwbesluit achterhaald. Dat is mijn conclusie na een zondagmiddag driftig bladeren door besluiten, normen, tabellen en nota’s van toelichting. Laten we het even simpel maken en ervan uitgaan dat een gebouw niets anders is dan geconditioneerde lucht. Het verblijf daarin moet vooral aangenaam zijn…

Energie is NIX

Column Cobouw nr 15, 18 december 2014 Het wordt tijd dat de bouw zich eens assertiever opstelt in de discussie over verduurzaming van onze energievoorziening. De waarde van energiebesparing wordt namelijk systematisch onderschat. En dat is raar. Discussies over windmolens en zonnepanelen zijn een populair tijdverdrijf, maar staan in de schaduw van het echte probleem; de…

Ons huis energieneutraal voor 35.000, hoe zit dat nou?!

Urgenda bracht kortgeleden het boekje ‘ons huis energieneutraal’ uit. Een boekje waarin uiteen is gezet hoe een aantal Texelse gezinnen hun huizen energieneutraal hebben gemaakt. Het boekje deed in “NulOpDeMeter” kringen nogal wat stof opwaaien omdat Urgenda sterk de nadruk legt op de kostprijs van de gehanteerde concepten. De premisse is dat Nederland energieneutraal kan…

Help! De installateur verdwijnt … of toch niet?

Interview voor VV+ hét medium van Uento-VNI voor hoger opgeleid technisch personeel met nieuws over klimaattechniek, sanitaire technieken, energietechniek, koudetechniek, elektrotechniek, infratechniek, ICT en procestechniek (uitgave december 2014)  Om 100.000 woningen in de komende jaren naar ‘nul-op-de-energiemeter’ te kunnen renoveren, moet de bouwkolom zijn meest radicale transitie ooit maken. Dat is althans de overtuiging van Jan-Willem van de…

In 2050 kan elk huis in ons land energieneutraal zijn

interview magazine Energie Expeditie Apeldoorn  Je eigen huis energieneutraal maken is één ding, maar hoe maak je heel Nederland energieneutraal? Die vraag houdt Jan Willem van de Groep – regisseur van het overheidsprogramma Energiesprong – dagelijks bezig. Samen met partners uit bouw en vastgoed werkt hij eraan om overal nul op de meter te krijgen.…

Onbewust onbekwaam

Column Cobouw nr 13, 18 november 2014 Het fenomeen dat mij bij tijd en wijle enorm verbaast is de onbewust onbekwaamheid van veel corporatiemedewerkers. Vorige week kwam ik drie voorbeelden tegen. De eerste bereikte mij bij de kapper. Bij de overdracht van haar woning kwam een corporatiemedewerker panisch naar beneden met de mededeling dat er asbest was…

Kind van de rekening

Column Cobouw nr 12, 4 november 2014 Woningcorporaties staan volop in de schijnwerpers. Vooral door een aantal uiterst irritante uitwassen, verricht door pedante alpha-mannetjes. Het zijn de sterkste symptomen van een sector die zich in twintig jaar niet heeft kunnen plooien rondom een maatschappelijk geaccepteerd systeem. Al dat gedoe draait natuurlijk niet om de huurder. Het…

Let’s dance

Column Cobouw nr 11, 21 oktober 2014 Nederlanders domineren al jarenlang de top 50- lijsten van meest populaire dj’s in de wereld. Waarom? Omdat ons land dancemuziek groot heeft gemaakt. Wij waren domweg de eersten die de productie van dancemuziek verheven tot kunst. Maar dat niet alleen, ook het organiseren van feesten, het produceren van een…

Stop met Energie besparen

Column Cobouw nr 10, 7 oktober 2014 Het energieakkoord haalt zijn doelen niet, besparingsprogramma’s falen en fondsen worden niet benut. Dan zou er toch ergens een lichtje moeten gaan branden. Maar nee, we gaan gewoon door met old-school besparingsprogramma’s. Vanuit het verhuurdersfonds van het energieakkoord bijvoorbeeld, zijn op dit moment voor een slordige 82 miljoen euro aan…

Breekijzer nieuwe bouwpraktijk

Column Cobouw nr 9, 29 september 2014 De discussies over de ‘Wet kwaliteitsborging voor het bouwen’ kan de lezers van deze krant niet zijn ontgaan. Een wetsvoorstel dat, in haar huidige vorm, flinke implicaties heeft voor partijen die aangemerkt worden als aannemer. De brancheorganisaties doen waar de bouw traditioneel goed in is: uitleggen waarom iets niet…

Diss-ruppt

Column Cobouw nr 8, 9 september 2014 De achttiende eeuw omarmde het idee van vooruitgang, de negentiende eeuw had de evolutie en de twintigste eeuw typeerde zich door groei en innovatie. Deze 21e eeuw kenmerkt zich volgens velen door disruptie. In alle denkbare media slaan managementgoeroes en innovatieprofessoren u om de oren met dé voorbeelden: Uber,…

Wet kwaliteitsborging voor het bouwen

Mijn bijdrage aan de consultatieronde “Wet kwaliteitsborging voor het Bouwen” Ministerie van Binnenlandse Zaken De minister voor Wonen en Rijksdiensten, dhr. S.A. Blok Postbus 20011 2500 EA Den Haag betreft: consultatie Wet kwaliteitsborging voor het bouwen datum: 15 september 2014 Geachte mijnheer Blok, Vanuit mijn betrokkenheid bij de programma’s Energiesprong en Stroomversnelling ben ik vrijwel…

Energieterreur

Column Cobouw zomerspecial, 14 augustus 2014 “Duurzaamheid is toch meer dan energie?”. Het is de inkopper van de dag als ik vergeet er tijdens mijn lezing iets over te zeggen. Ik ben door echte biobased-diehards zelfs eens uitgemaakt voor energieterrorist. Dat ben ik echter niet zonder reden. Duurzaam bouwen mag dan meer zijn dan energie…

Misbruikte innovatiekracht

Column Cobouw nr 7, 25 juni 2014 De tijdelijke commissie huizenprijzen heeft in haar aanbevelingen weinig gezegd over pervers grondbeleid. Dat is pijnlijk voor bouwers die nu fors investeren in innovatie en industrialisatie. Bouwers lossen namelijk met betere spullen voor lagere prijzen ongewild het probleem van gemeenten en grondeigenaren op. In het verleden heb ik regelmatig de…

Twee keer NulOpDeMeter kost hetzelfde als één B-label renovatie

Naarmate het succes van de grote stappen manifester wordt, stijgt de verontwaardiging van de mensen die werken aan de kleine stappen. Is dan datgene waar zij mee bezig zijn volkomen waardeloos? Nee, het zijn domweg onvergelijkbare grootheden gebaseerd op volkomen andere principes. Daardoor zijn de lessen van de kleine stappen ook niet zomaar te vertalen…

De bouw maakt het…duh!!!

Met de slogan “de bouw maakt het” positioneren bouwbedrijven zichzelf in een weinig eervolle hoek. De afgelopen week werd mij nog eens duidelijk dat de meeste partijen de bouw- en installatiebedrijven zien als de laatste horde in een vaak uiterst moeizaam verlopen ontwikkelproces. Ze worden door die partijen gezien als onderdeel van een probleem en…

Pseudo-Innovatie

Column Cobouw nr 6 11 juni 2014 Afgelopen vrijdag was ik bij een bijeenkomst waar mensen passievol hun spraakmakende projecten presenteerden. In het panel dat volgde, werd mij duidelijk dat er over al die aaibare projecten niets meer dan goeds gezegd mag worden. Woonboten die een nieuwe functie krijgen op het land, een fraai ontworpen zonnepaviljoen of…

Maak nooit wat de klant vraagt!

Column Cobouw nr 5 28 mei 2014 Veel organisaties zijn verdwaald. Als je verdwaald bent is het moeilijker om te overleven, en overleven willen we toch allemaal. Om in deze tijd te overleven moet je keuzes maken. Ga je volgen of leiden. Volgen is niet moeilijk. Gewoon goed opletten en op tijd hetzelfde doen als…

Verandering

column nr 4 Cobouw 14 mei 2014 Het is onderhand een cliché in de bouwsector: verandering komt niet van de gevestigde spelers maar zal vooral ontstaan vanuit kleine bedrijven, de toeleverende industrie of nieuwe spelers. Tot nog toe heeft de praktijk die bewering echter niet kunnen staven. Mijn observatie. Kleine bedrijven bedenken best leuke dingen maar zijn…

De architect kies je niet op laagste prijs

Column in de Architect, mei 2014 Afgelopen week was ik met een groep mensen op reis in China. In die groep zaten ook een aantal architecten. Een van hen ontving tijdens de reis het bericht een flinke klus te zijn misgelopen. Ze hadden de beste visie, het meest aansprekende plan van aanpak maar de hoogste…

Lokale kansen

column nr 2 Cobouw 16 april 2014 Het lijkt me goed dat ik de komende tijd zo af en toe eens wat taboes doorbreek. Want alle wegen kunnen best naar Rome leiden, maar als je dat via Nova Zembla of Peking moet doen dan wordt het al snel een lijdensweg. Afgelopen week vloog een team van één…

Energieakkoord

column nr 3 Cobouw 30 april 2014 Afgelopen week was er weer rumoer rond het Energieakkoord. Het zal niet de laatste keer zijn. De transitie naar een duurzame energievoorziening is namelijk complex. En die complexiteit is zwaar onderschat door de ondertekenaars van het akkoord Deze complexiteit zal in combinatie met de heterogene actorencontext continue als excuus worden…

Huh!?…de Stroomversnelling is toch 100% LEGOlisering?

Het is weer eens zover. Een wetenschapper die meent ongezouten kritiek te moeten leveren op de Stroomversnelling zonder ook maar een spoortje research te verrichten.  Hennes de Ridder door velen aanbeden als de man van de nieuwe inzichten laat zien dat ook hij de 20e eeuw nog niet is ontgroeid. Als de Ridder de moeite…

ALLES DRAAIT OM HET GESAMTKUNSTWERK

(uitgebreide versie Renda blog 13 maart 2014) “Een goed ontwerp is zo weinig mogelijk ontworpen. Deze grondgedachte is verweven in het DNA van het merk en komt terug tot in het kleinste detail. Een heldere en krachtige beeldtaal vormt de basis van het design waarbij interieur en exterieur elkaar perfect aanvullen. Perfectie is niet het…

LOKALE NONSENSE

column nr 1 Cobouw 2 april 2014 Waar wonen werknemers van grote bedrijven eigenlijk? Ergens op een eiland in de Noordzee? Ik zou het haast denken als ik lokale politici en woningcorporaties hoor praten over dè grote bedrijven en de inzet van lokale ondernemingen. De aaibaarheid van deze gedachte is dan ook groot. Als manager…

WAT WE WEL DURVEN MET WINDMOLENS

(geschreven voor duurzaamgebouwd.nl) We doen het wel met windmolens maar niet met de aanpak van de bestaande voorraad: een gedurfde aanname over een kostprijsreductie van 40% voor een beter product dan we nu kennen. Het is één van de weinige passages uit het Energie Akkoord waar enige visie uit straalt, alhoewel ik vermoed dat de…

NOG ÉÉN KEER EPC

Omdat  Jan Fokkema van de Neprom er om vroeg ga ik nog één keer uitleggen waarom alle discussie over de EPC aanpassing berusten op 20e eeuws denken. Ik baseer me daarbij op een door de EPC-critici bejubeld stuk in de Cobouw van 1 april jl, geschreven door Ruud Eggens, kostenadviseur bij de gemeente Rotterdam. Wat…

EEN ENERGIE-LEVERENDE GEBOUWDE OMGEVING IN 2030 – De nieuwe bijlage

Recent verscheen het rapport van Urgenda “Nederland 100% duurzame energie in 2030, het kan als je het wilt”. Alhoewel ik het ambitieniveau onderschrijf, is de onderbouwing van het onderdeel gebouwde omgeving verre van geloofwaardig. Er wordt teruggevallen op praktijken die bij de huidige labelstap-benadering al niet werken, laat staan bij een ambitie waarbij we gaan…

Achterhoekse Corporaties Deel II

Kom maar met een plan was de eerste reactie van de Achterhoekse corporaties. Weliswaar via de (sociale) media maar oké, zo is het tenslotte ook begonnen. En het mooie daarvan is dat we een open en transparante dialoog kunnen opbouwen met de corporaties die is te volgen voor alle bouwers van de Achterhoek en omstreken.…

Bericht voor de Achterhoekse Woningcorporaties

De Gelderse woningcorporaties krijgen van de provincie Gelderland een bijdrage om een stapje extra te zetten in energiebesparing. De Achterhoekse corporaties hebben inmiddels gecommuniceerd over de opgave die zij denken aan te pakken de komende 2 jaar. Het gaat om 1500 woningen. Er is inclusief de bijdrage van de provincie een budget van zo’n 34.000…

Ik heb niks tegen windmolens, maar uuuhh….

Ik heb niks tegen windmolens op zee. Ik begrijp helemaal dat er een overheidsstimulans nodig is om wind op zee mogelijk te maken. Ik geloof zelfs, misschien wel meer dan ieder ander, in de ambitie dat de investeringskosten 40% omlaag kunnen. Maar toch. Er wordt verwacht dat er 18 miljard euro nodig is uit de…

De eerste prototypes van de Stroomversnelling

Prototypen in de bouw, wie had daar ooit van gehoord. Door de Stroomversnelling zijn bouwers uitgedaagd om vergaande ambities waar te maken. Daarvoor moeten ze innoveren, industrialiseren en zeker weten dat ze prestaties  kunnen nakomen. Proberen, testen, monitoren en uitvinden horen er bij maar zeker ook kijken op welke manier er nog beter en slimmer…

VOOR ECHTE TRANSITIE FACILITEER JE GROTE SPRONGEN?

Wind, Gas en Groningen domineren op dit moment het debat over de toekomst van de Nederlandse energiebronnen.  Het gemak waarmee gas-reductie echter wordt geassocieerd met windenergie maakt pijnlijk duidelijk dat maar weinig mensen weten waar de prioriteiten moeten liggen. Laat ik het even heel duidelijk maken. Voor de compensatie van één kubieke-meter gas moet een…

BOUWERS…OMARM DIE VERGAANDE AANSPRAKELIJKHEID

Bouwend Nederland maakte afgelopen week nog eens duidelijk dat de recent opgelaaide kritiek op haar functioneren niet zomaar uit de lucht komt vallen. Er bestaat vrijwel geen voedingsbodem voor verandering en vernieuwing binnen die organisatie. Dit bleek ook afgelopen week toen het ging over de ideeën die leven om de aansprakelijkheid van bouwers te vergroten.…

DE GROTE SPRONGEN MET EXTRA HYPOTHEEKRUIMTE VOOR ENERGIENEUTRAAL WONEN

Vorige week is door minister Dijsselbloem aangekondigd dat het mogelijk wordt om extra hypotheek te krijgen voor de aankoop of verbouw van een woning naar het niveau nul-op-de-energiemeter. Een belangrijke mijlpaal voor bouwers die nieuwe nul-op-de-energiemeter woningen kunnen bouwen. Maar ook voor de renovatiemarkt een belangrijke stap alhoewel het bedrag nog ontoereikend is om een…

BOUWENDNL UITGEDAAGD TOT INNOVATIE DOOR HEIJMANS EN VOLKERWESSELS

De rol van Bouwend Nederland is door de twee grootste Nederlandse bouwers van Nederland ter discussie komen te staan. Eigenlijk behoorlijk in stijl met de huidige tijdsgeest: de tijd dat we schimmige deals achter ons gaan laten en samen gaan voor een groot vernieuwend verhaal. Het is niet meer van nu om symptomen van maatschappelijke…

DE WINST VAN 13 MILJARD VOOR HUISEIGENAREN, HUURDERS EN DE BOUW

Met 13 miljard euro gaan we de Nederlandse woningvoorraad veel sneller verduurzamen dan gedacht. Dat is namelijk het bedrag dat de Nederlandse huishoudens jaarlijks betalen aan de energiebedrijven. Bouwers spelen een sleutelrol: zij kunnen zorgen dat die geldstroom niet meer, per incasso, verdwijnt in het energiedomein, maar in het woondomein blijft. Hoe? Door het leveren…

VIJF MYTHEN OVER DE STROOMVERSNELLING ONTRAFELD

Afgelopen week leverde hoogleraar nummer twee – Hennes de Ridder – kritiek op de Stroomversnelling: de recente deal van 4 bouwers en 6 woningcorporaties die leidt tot 111.000 energieneutraal gerenoveerde woningen. Door de combinatie van drie principes: energiekosten van de huurder worden onderdeel van de woonkosten en betaald aan de corporatie, corporaties gebruiken die geldstroom…

Duwen Bouwend Nederland…Duwen!!

Het SER Energieakkoord bood de kans om condities te creëren die resulteren in miljarden euro’s bouwomzet. Daar had Bouwend Nederland het voortouw in moeten pakken. De energierekeningen van alle Nederlandse huishoudens bij elkaar bedraagt dertien miljard euro per jaar. Dat is geld waarmee de bouw aan de slag kan; een investeringspotentieel van zo’n 200 tot…

Het Gespreide Bedje van de Bouwpolder

‘Samenwerking in de Lift’ was de veelzeggende naam van het HU congres op 12 april jl. Een plek waar heel keten-beminnend Nederland genoegzaam naar buiten bracht dat we er alleen ‘samen’ uit gaan komen in de bouw. Gelukkig was er ruimte voor tegengeluid, maar de reacties daarop vond ik tekenend; ‘er moet ruimte zijn voor…

Een Big Green Deal…de tijd is er rijp voor!

2013..TWEE SCENARIO’S VOOR CORPORATIES Een visie geven op de ontwikkeling van de corporatiesector in 2013 is een hele worsteling. De onzekerheid is groot. Het lijkt bijna zeker dat de “bezitsbelasting” in de huidige vorm niet doorgaat. Maar wat er voor in de plaats komt is de grote vraag. Gaat het in de geest van de…

Stop de warmtenetten..stel het gebouw centraal

Duurzame Gebiedsontwikkeling maken we nodeloos ingewikkeld voor wat betreft het thema energie. Er kan veel meer op gebouwniveau opgelost worden dan menig gebiedsontwikkelaar denkt. Het vraagt alleen om het loslaten van de veronderstelling dat energieneutraliteit alleen op gebiedsniveau is te bereiken. Aanmodderen De afgelopen maanden ben ik een aantal malen gevraagd om mee te denken…

INVESTEREN in plaats van AFDRAGEN

De rekenmeesters van het kabinet lijken zich op vele fronten vergist te hebben in de effecten van het regeerakkoord  op de woningmarkt. De doorrekeningen van Ortec, Centraal Fonds en WSW zijn niet misselijk. Ze laten echter alleen nog maar de directe gevolgen voor de sector zien. In Den Haag geldt echter ook de wet van…

De Toekomst begon in 2012

2012 Het is al weer 18 jaar geleden dat de revolutie begon. Ik weet het nog goed: 2012. Net terug van een reis naar China trof ik een nieuwe regeringsploeg met een omstreden regeerakkoord aan. Het was al een aantal jaren crisis in Europa en de bouw had het zwaar.. Het kabinet Rutte-Samson leek daar…

Ideeën zijn eigendom van de maatschappij…door Thomas Jefferson

In het boek ‘Briljante Ideeën: hoe kom je erop? (wat op zichzelf een aanrader is) kwam ik een passage tegen waarin een brief van Thomas Jefferson wordt aangehaald waarin hij reageert op een patentgeschil. Thomas Jefferson is de 3e president van de verenigde staten geweest en heeft een fundamentele rol gespeeld bij het opstellen van…

Kansen voor bouw en corporatie…het PvdA plan aangescherpt

De PvdA maakt een goed en belangrijk statement door het belang van de bouw voor de Nederlandse economie te benadrukken. Maar, PvdA, scherp dit statement nou aan. Met een aantal inzichten waarmee ook op langere termijn de bouw een prominente rol kan spelen als aanjager van de Nederlandse economie. De bouw als motor van de…

Waar blijft het meldpunt zonnekoningengedrag?

De corporatiesector is in theorie één van de belangrijkste maatschappelijke partners van de overheid en dus van de samenleving. Daarvan is op dit moment maar weinig zichtbaar. De relatie met de overheid wordt gekenmerkt door crisisbeheersing waardoor zaken waar het echt over zou moeten gaan niet eens de overlegagenda’s bereiken. Zonnekoningengedrag Zowel de overheid als…

Sex, Evolutie en Innovatie

Magie als resultante van het juiste handelen De watervlo (daphnia) leeft in de meeste zoetwatervijvers en moerassen. De spasmodische bewegingen van het organisme in het water zijn verantwoordelijk voor de ‘vlo’-beschrijving, maar in werkelijkheid gaat het om kreeftachtigen van slechts enkele millimeters lang. Onder normale omstandigheden reproduceren daphnia aseksueel en brengen de wijfjes identieke kopieën…

Ketensamenwerking remt innovatie…stelling corporatieplein Provada 2012

Woensdag 6 juni wordt over deze stelling gediscussieerd op het corporatieplein van de Provada. Aangezien ik die stelling zou verdedigen maar tegelijkertijd ook ben geconfisqueerd door Portaal in de Nia Nesto jury wil ik die discussie hier maar vast aanzwengelen. Allereerst even het uitganspunt want ik heb natuurlijk niks tegen het beginsel ketensamenwerking. Wel de…

2012…het jaar van de nieuwe inzichten

VRAGERS Aan ambities is er in de corporatiesector gelukkig geen gebrek. Ze realiseren is lastiger dan ze bedenken. Vooral omdat de meeste corporaties denken dat ze toch echt zelf het wiel moeten uitvinden. Gelukkig is 2012 het jaar van de ommekeer. Woningcorporaties zullen ontdekken dat een energieneutrale voorraad in 2030 betekend dat je nu moet…

Duurzaam…niet inleveren maar winnen

Verlies-aversie is een fenomeen waarover de afgelopen jaren vrij weel wetenschappelijk werk is gepubliceerd. Steeds blijkt weer dat mensen aanzienlijk banger zijn om iets te verliezen dan belang te hechten aan hetgeen ze kunnen winnen. Mensen met een latente behoefte naar een duurzame levensstijl kampen met hetzelfde fenomeen. Je bent bang om iets tekort te…

Hoezo is techniek niet belangrijk?

Ik hoor het tegenwoordig te vaak: het gaat allemaal niet om de techniek bij energieneutraal bouwen, we kunnen het allemaal al lang, het gaat om het proces. Met dat soort uitspraken dreigen we het paard achter de wagen te spannen en halen we doel en middel door elkaar. Procesvernieuwing is juist nodig om op een…

Maken wat de klant wil….wat een onzin

Geachte mijnheer Brinkman (en achterban), Onlangs had ik de eer een discussie rondom innovatie en duurzaamheid bij te wonen. U als panellid somde het gebruikelijke riedeltje van problemen op waarmee de bouwsector zou kampen: we moeten beter en innovatiever worden en uiteraard moet de overheid het allemaal beter regelen. Interessanter werd het toen u begon…

Zes redenen waarom innovaties mislukken

Het individu
 Mislukte innovaties zijn gebaseerd op slechte ideeën. Leer mensen andere manieren van denken. Zo zullen ze beter in staat zijn om goede ideeën te genereren en te herkennen. De groep
 Ook al zit de kamer vol met briljante geleerden: het sociale klimaat, de sfeer in het team, bepaalt of een innovatie slaagt. De…

5 MEGA kansen voor Corporaties op rij

De optelsom van kansen is te groot om te overzien. Gezond ondernemen in crisistijd kan namelijk ook door de langere termijn als uitgangspunt te nemen en de kansen pakken die in het verschiet liggen. De kansen voor de copo’s zijn groot als ze even over de dynamiek van korte termijnproblemen heen durven te kijken zoals…

10 do’s en dont’s van innovatie

Uit: Innovatie 3.0 van Henk Volberda en Menno Bosma Do: Informeel managen Grootste voordeel: creëert voedingsbodem voor nieuwe ideeën Elke organisatie heeft verborgen schatten. Nee, het gaat niet alleen om ingevingen van introverte, geniale nerds. Innovatie is vaak het gevolg van kruisbestuiving. Tussen disciplines (marketing en productie bijvoorbeeld), afdelingen of individuen. Die al brainstormend en…

De bouw 35% goedkoper…de bewoners stabiele woonlasten

Dat zou iedere opdrachtgever toch uitdagend in de oren moeten klinken. Toch worden de koplopers in de bouwsector die dit kunnen waarmaken slechts mondjesmaat opgemerkt door professionele opdrachtgevers. Deels door een gebrek aan marketing ervaring van die aanbieders maar grotendeels door een beweging die ik nog niet goed kan identificeren. Dat zou echter wel snel…

Waar ketensamenwerking echt over zou moeten gaan

In de communicatie rondom ketensamenwerkingsverbanden komen we superlatieven tekort lijkt het. Toch zet Jan Willem van de Groep van Energiesprong er de nodige vraagtekens bij. Het vertrekpunt van ketenintegratie is het reduceren van faalkosten door optimalisatie van dingen die we altijd al deden maar nu beter gaan doen. We noemen dat dan procesinnovatie. Daarmee veronachtzamen…

Van binnen naar buiten naar binnen..het nut van boundary-spanners.

Corporaties weten over het algemeen wel goede redenen aan te voeren waarom iets niet kan. Er zijn nog maar een beperkt aantal koplopers die in staat zijn hun nek uit te steken om echt een verandering te forceren. Zelfs corporaties met een sterke visionaire bestuurder lukt het maar lastig om een bijdrage te leveren aan…

Wankelende wereldorde: de onvermijdelijke verandering

Derk Loorbach legt vanuit de transitietheorie uit waar het echt over zou moeten gaan in het maatschappelijke debat. Zoek je de betekenis van transitie en de richting die we zouden moeten kiezen dan moet je dit artikel lezen. “we proberen de historisch gegroeide manieren van denken en handelen te optimaliseren” via Link naar: Wankelende wereldorde:…

Ketensamenwerking: wie heeft de langste ?? (2)

In zijn blog van 29 september (www.ferrywilgenburg.blogspot.com) doet Ferry van Wilgenburg een oproep om wat minder spierballentaal te gebruiken bij het verkondigen van de waarheid rondom het begrip ketensamenwerking. Zijn veronderstelling dat niemand echt weet wat het beste werkt onderschrijf ik als geen ander. Het is echter de vraag of het zo erg is dat…

De 20e eeuwse aanpak werkt niet meer

De betaalbaarheid van de gebouwvoorraad, waardeontwikkeling of toch het beperken van de CO2 uitstoot. Alle aanvliegroutes bieden aanknopingspunten om grote stappen te zetten met onze gebouwde omgeving. Dat vraagt echter wel om een radicaal nieuwe manier van organiseren. Voor vragers biedt het perspectief van levensduurdenken nieuwe invalshoeken voor de exploitatiekosten en waardeontwikkeling van een gebouw.…

Willen we nou innoveren of willen we vriendjes worden?

Vriendjes worden; de discussies over ketensamenwerking volgend lijkt dat de opgave te zijn voor de vragers en makers in de bouw. De corporatie en de aannemer kruipen lekker dicht tegen elkaar aan en voilà…de ketensamenwerking is geboren. O ja…dat doen we om de faalkosten in de bouw omlaag te brengen. Maar gaat het daar nou…

Het Nieuwe Bouwen

Het verslag van een lezing die ik kortgeleden hield over ketensamenwerking () leidde tot enige commotie heb ik gemerkt. Uit het verslag kan gelezen worden dat ik het fenomeen ketensamenwerking zoals dat wordt beproefd bij Com.Wonen niet innovatief vindt. Dat is echter niet wat ik bedoelde. Procesverandering in de bouw is bij uitstek innovatief te…

Bouwen voor Leegstand…onwaarschijnlijk scenario

Ik woon in de Achterhoek…een regio waar koortsachting wordt nagedacht over de krimp. Consensus lijkt er te zijn…zelfs de wethouders die tot voor kort de doctrine bouwen, bouwen en nog eens bouwen hanteerden zijn aangelijnd. Niet meer bouwen om leegstand te voorkomen is het motto. Ik heb daar toch mijn vraagtekens bij. Het heeft inderdaad…