Spring naar inhoud

Zeven zinnige zinnen voor in het regeerakkoord

Over een paar dagen is het zover. Dan beginnen de hysterische coalitiebesprekingen. Hysterisch in de zin dat er vanuit alle hoeken en gaten lobbypartijen brieven, whitepapers, notities en wat al niet meer zij naar de onderhandelaars gaan sturen. Ik stel me zo voor dat die op één grote stapel belanden en dat er vervolgens maar weinig mensen naar omkijken. Een regeerakkoord draait om zinnetjes. Zinnetjes kunnen ruimte geven aan beleidsmakers om snel meters te maken is mijn ervaring met het Haagse. Sommige zaken belanden zelfs via de kantlijn in een regeerakkoord als laatste ruilmiddel in een compromis. Het is daarom zinnig om zinnen aan te dragen en geen complete boekwerken. Ik heb er zeven.

Voor het hoofdstuk Bouwen, Wonen en CO2-beperking (zullen we die laatste achter iedere hoofdstuk zetten?)

1.

Met Biobased Bouwmaterialen worden CO2-intensieve materialen verdrongen en wordt koolstof voor zeer lange tijd gebonden in materialen, dat willen we stimuleren door te kiezen voor een passend normstelsel, versnelde aanpassing van de bouwbesluit MPG-eis naar een waarde van 0,5 per 2023 en het toekennen van CCS-subsidie aan boeren die actief gewassen en reststromen inzetten voor het maken van bouwmaterialen. (besparing 8,5 Mton per jaar per 2030)

2.

We stoppen met het idee dat de bouwsector in staat is om onder aanvoering van de brancheorganisaties te transformeren naar een sector die op een snelle en betaalbare manier de grote opgaven rondom de nieuwbouw van huizen, de energietransitie en circulariteit kan waarmaken, we luisteren naar koplopers om te horen wat er wel kan en creëren de condities waarmee die koplopers snel kunnen opschalen, de gevestigde belangen van de oude bouwpraktijk spelen daarin niet langer een bepalende rol.

3.

We schrappen de verhuurdersheffing voor woningcorporaties die deze vrijgekomen middelen actief inzetten voor nieuwbouw van woningen of de omzetting van kantoren naar woningen voor de doelgroep (welke we opnieuw ruimer gaan definiëren) en het realistisch verduurzamen van de betaalbare woningvoorraad waarbij aansluiting wordt gezocht bij het hybride programma maar ook combinaties van verduurzaming en renovatie worden gestimuleerd.

4.

We hebben niet langer de illusie dat de innovatie en industrialisatie inspanningen van de uitvoerende bouwpartijen leiden tot lagere marktprijzen van nieuwbouwhuizen voor particulieren, door de toepassing van residuele waardebepalingen profiteren alleen grondspeculanten daarvan, we gaan ons dus actief bemoeien met grondbeleid.

Voor het hoofdstuk Energietransitie Gebouwde Omgeving en CO2-beperking

5.

We stoppen met de term aardgasvrij, daarvoor in de plaats zetten we in op maximale CO2-besparing in de gebouwde omgeving en stimuleren we oplossingen die (inclusief een afnemende CO2-emissiefactor van elektriciteit) per 2030 leiden tot meer dan 70% CO2-reductie, we creëren daarvoor de ideale condities met een programma dat de goedkoopste (hybride) oplossingen stimuleert. (besparing 10 Mton per jaar per 2030)

Voor het hoofdstuk Belasting en CO2-beperking

6.

We stimuleren de toepassing van gebruikte bouwdelen, -producten en -materialen (het zogenaamde Urban Mining) door fiscale vergroening wat wil zeggen dat de belasting verschuift van arbeid naar niet duurzaam gebruik van grondstoffen en hergebruik wordt vrijgesteld van BTW, welke immers al een keer heeft plaatsgevonden. (besparing 4 Mton per jaar per 2030)

Voor het hoofdstuk economie, innovatie en CO2-beperking

7.

We maken van de bouwsector een topsector en stimuleren schaalbare innovaties die een grote en positieve impact hebben op de door bouwmaterialen omsloten ruimtes waarbinnen mensen 90% van hun tijd doorbrengen; gezondheid, comfort, minimaal energiegebruik, lage schadelijke emissies en het laten schalen van betaalbare innovaties staan daarbij centraal.

Bonuszinnen;

8.

We schaffen, net als bij warmtenetten, de energiebelasting op duurzame elektriciteit af waarvoor in de plaats er een gebruiksvermogensheffing wordt ingevoerd.

9.

Snelle realisatie van betaalbare woningen vraagt om sterk geïndustrialiseerde oplossingen vanuit de bouwsector (ook gebeurd in naoorlogse woningbouw) wat gestimuleerd kan worden door; geïndustrialiseerde bouwsystemen een landelijke toelating te geven, waardoor voor dat soort goedkope doch kwalitatief hoogwaardige woningen de technische toetsen eenmalig hoeven plaats te vinden, en voor dit type bouwsystemen subsidies te verstrekken, een en ander uiteraard in combinatie met punt 4.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: