Spring naar inhoud

INDUSTRIËLE BOUWPRODUCTIE IN GRONINGEN 

…een eerste verkenning

Kansen voor Groningen

De komende jaren zal een fors deel van de Groningse woningen versterkt moeten worden om toekomstige risico’s met betrekking tot aardbevingsschade te voorkomen. Een flink deel van deze woningen (ca. 60%) zullen van buiten aangepakt moeten worden. Dat heeft als consequentie dat bijna altijd schil en dak vernieuwd moeten worden. Met nieuwe producten, productietechnologieën en geïndustrialiseerde processen is het mogelijk om die opgave op een snelle en betaalbare manier uit te voeren. In het kader van de nationale verduurzamingsopgave is de bouwindustrie de afgelopen jaren al uitgedaagd om innovaties rondom nieuwe gevel- dak- en installatietechnologieën te bedenken. Resultaten daarvan worden nu gecombineerd met versterken en uitgeprobeerd bij 1650 woningen van de Groningse corporaties in het aardbevingsgebied. Deze beweging staat echter nog in de kinderschoenen en ontwikkeld zich traag.

De versterkingsoperatie heeft topprioriteit de komende jaren. De Nederlandse en Europese renovatieopgave biedt op de lange termijn echter aanvullende kansen. Renovatie van de bestaande voorraad zal in de toekomst in toenemende mate gecombineerd gaan worden met vergaande besparingsmaatregelen. Schilrenovaties kunnen nu al voor veel woningen rendabel worden uitgevoerd door de bespaarde energierekening te zien als investeringsmotor.

De combinatie van de huidige versterkings- en verduurzamingsopgave in Groningen en de renovatieopgave in de rest van het land maakt Groningen bij uitstek geschikt als locatie voor industriële productie van renovatieoplossingen. Goedkopere, snellere en hoogwaardiger producten helpen de Groningers aan veilige en energiezuinige huizen. Daarnaast biedt een productie-eenheid de Groningers werkgelegenheid op de langere termijn. Groningen kan daarmee de katalysator worden waarmee de rest van Nederland van het gas afgeholpen kan worden.

Groningen helpt Nederland van het gas af!

De basis voor een veranderende bouwindustrie

Bouwen en renoveren kan beter, sneller, goedkoper en duurzamer. De bouwindustrie zal daarvoor design, innovatie en industrialisatie als uitgangspunt moeten nemen. Daarmee kan aanmerkelijk meer klantwaarde gecreëerd worden. In de bouwsector ligt de focus op dit moment teveel op het leveren van productiecapaciteit in plaats van een focus op de ontwikkeling van klantgerichte producten.

De ervaring leert dan grote bouwbedrijven het lastig vinden om zich te positioneren als de systemintegrator en producent van componenten die als ‘Playmobil’ door kleinere regionale spelers on-site kunnen worden geassembleerd. Fabrieken waar nu prefab elementen worden gemaakt zijn in wezen niets anders dan overdekte bouwplaatsen. Ook de toeleverende industrie lukt het niet om zonder systemen-integrators tot integrale producten te komen. De behoefte om samen te werken is groot maar de competenties daarvoor ontbreken. Investeringen in technologisch hoogwaardige productiecapaciteit zal vanuit een andere hoek moeten komen.

Een Groningse Renovatie Fabriek

Een Groningse Renovatie Fabriek kan op verschillende manieren vorm gegeven worden. Koplopende bouwers kunnen worden uitgedaagd om te investeren in Groningen met mogelijke ondersteuning van Provincie en de Economic Board Groningen. Er kan echter ook gedacht worden aan een samenwerking met de toeleverende industrie los van de aannemerij. Beide kennen zo hun problemen. Feit is dat het ideale product om industrieel op te schalen nog niet bestaat. Er zal dus eerst fors geïnvesteerd moeten worden in productontwikkeling vanuit het perspectief van industriële opschaling. Gelukkig beginnen we niet helemaal op nul en zijn er voldoende verbindingen, kennis, competenties en mensen met goede ideeën voorhanden. Het ontwikkelen van een product met productielijnen zal zo’n twee jaar in beslag nemen. De ontwikkelingskosten zullen zo’n 3 miljoen bedragen. De verwachting is dat een deel daarvan gealloceerd kan worden bij de toeleverende industrie. De investeringskosten in een fabriek zullen rond de 15 miljoen euro liggen.

Staat er over 2 jaar een  Groningse renovatie fabriek ?

De toekomstige markt voor een Groningse Renovatie Fabriek

In de stabiliserende woningmarkt van Europa ligt een enorme uitdaging met betrekking tot de renovatie van de bestaande voorraad. Woningen worden nauwelijks nog gesloopt. De woningen zullen aangepast moeten worden aan moderne maatstaven en in toenemende maten moeten voldoen aan vergaande duurzaamheidsnormen. De huidige bouwpraktijk is hier simpelweg niet toe in staat. De kwaliteit die wordt geleverd is slecht, de prijs hoog en de levering duurt lang en gaat gepaard met veel overlast. Het aanbod zal gekenmerkt worden door industriële productie, snelle assamblagetijd, weinig overlast, prestatiegarantie en een substantieel lagere prijs. Met deze ingrediënten wordt het potentieel van een enorme markt ontsloten. Het wordt betaalbaar, acceptabel en cool om je woning te renoveren. Daarbij is  de NoM-ambitie uitgangspunt. Daarmee kan een flink deel van de aanschaf kosten worden gecompenseerd ten gevolge van de weggevallen uitgaven voor energie.

Hoe een vernieuwer zich moet positioneren

Een nieuwe speler zal zich centraal moeten positioneren in de gigantische toekomstige industriële verbouw markt in Europa. Het zal een bedrijf worden dat is geboren vanuit een industriële visie op de bouw. Een onderneming die compromisloos kan innoveren waar traditionele bouwbedrijven vast zitten in oude belangen en gewoontes.

Wat levert de Groningse Productie Unit

De nieuwe fabriek ontwikkelt, produceert en levert woning-make-overs. In eerste instantie met de focus op Groningen. Integrale producten waarmee de versterkingsopgave snel en betaalbaar gerealiseerd kan worden bij voorkeur in combinatie met vergaande energiebesparingsopties. Op een later tijdstip zal de fabriek zich ook gaan richten op de markt daarbuiten. De fabriek koppelt innovatieve maakbedrijven (groot en klein, lokaal en globaal) aan dwarsdenkers door middel van multidisciplinaire teams. De onderneming werkt intensief samen met vaste partners uit de toeleverende industrie. Het liefst met partijen die in staat zijn cross-overs te maken met andere industrieën. Dit moet leiden tot nieuwe concepten voor geveltechnologie, energieopwekking, installaties, productietechnologieën (3D print, robotica, 3D visualisatie etc.) en industrialisatieprocessen.

One thought on “INDUSTRIËLE BOUWPRODUCTIE IN GRONINGEN  Plaats een reactie

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: