Spring naar inhoud

5 MEGA kansen voor Corporaties op rij

De optelsom van kansen is te groot om te overzien. Gezond ondernemen in crisistijd kan namelijk ook door de langere termijn als uitgangspunt te nemen en de kansen pakken die in het verschiet liggen. De kansen voor de copo’s zijn groot als ze even over de dynamiek van korte termijnproblemen heen durven te kijken zoals Renterisico’s, Haagse oprispingen, Eurocrisis of de verkoopstagnatie van bestaand bezit.

Zodra het woord crisis valt gaan we alles beschouwen in termen van risico’s. Onderdeel van de tijdsgeest maar een rem op het innoverend vermogen van de samenleving. Zodra er een crisis is krijgen de “fineuten” weer een stem. Op dat moment worden alle registers opengetrokken om risico’s te stapelen en weg te strepen tegen de kansen die voor het oprapen liggen. Zodra de boekhouder en de accountants het beleid gaan maken is het met het, in dit geval sociaal-, ondernemen gebeurt. Ik noem dit maar negatief-opportunisme samen met de positieve variant de grootste risicofactor voor iedere onderneming. Zelfs vooruitstrevende maatschappelijke ondernemers schijnen niet te ontkomen aan dit soort sentimenten, waardoor oplossingsperspectieven verdwijnen in het negativisme.

De kansen die er zijn zet ik graag eens voor u op een rijtje:
1. Verdienmodel: Decentrale energievoorzieningen zijn de toekomst voor de gebouwde woonomgeving. Corporaties zijn in staat lokaal een leidende rol te spelen in de energievoorziening van haar klanten. Een zeker rendement want de vraag naar energie blijft altijd bestaan en een borg voor de toekomstige betaalbaarheid van de woningvoorraad door de ontkoppeling van fossiel opgewekte energie. Maar kijk verder. Het kantelmoment om anders tegen de verdienmogelijkheden van corporaties aan te kijken is nu. De corporatie is de spil in de wijk, gebruik gezondheid, energie, mobiliteit en informatie als dragers van het nieuwe verdienmodel.
2. GreenHouseDeal: De verduurzaming van de voorraad betekend veel voor de waardeontwikkeling (continuïteit) en de toekomstige betaalbaarheid van de woningvoorraad. Door huren te verhogen maar gelijkblijvende woonlasten te garanderen worden extra kasstromen gegenereerd. Deze kasstromen worden veel effectiever ingezet dan bij investeringen in nieuwbouw waar amper een rendement van 2,5% wordt gerealiseerd. De nieuwbouwopgave kan voor een groot deel binnen de bestaande voorraad gerealiseerd worden met energie als dragend element. Maak daarbij gebruik van de concepten die de bouwsector nu in hoog tempo ontwikkeld voor de bestaande voorraad. Nieuwbouw kwaliteit voor 1/3 van de nieuwbouwprijs. Als je dat op de plek doet waar je zowel financieel als maatschappelijk het meeste verdiend stapel je kans op kans.
3. Collectiviteit: Het is de tijd van de GreenDeals. De corporatiesector zou als geen andere sector in staat moeten zijn de deal van haar leven te sluiten. Vraag de overheid alle belemmeringen op te ruimen die bovenstaande kansen in de weg zitten. Genereer extra geld en geef de overheid daar een deel van mee…daar ontkom de sector toch niet meer aan.
4. Rente/Euro: De omgeving waarbinnen corporaties acteren lijkt niet erg stabiel. We hebben het dan echter over de omgeving die niet is te beïnvloeden. Als er zich problemen gaan voordoen op het vlak van rente of de instabiele euro dan is dat een maatschappelijk probleem waar alle overheden en organisaties last van zullen hebben. Laten we niet in de kramp schieten van mogelijke scenario’s die ons collectief zullen raken..daar worden dan ook collectief oplossingen voor bedacht. Corporaties hebben wel een relatief stabiele inkomstenstroom. Probeer die stabiele inkomstenstroom te optimaliseren neem een boven-inflatie huurprijsaanpassing mee in de eerder genoemde GreenDeal.
5. Besparen: Er is nog heel veel te besparen op de bedrijfslasten van de gemiddelde corporaties. Neem alleen al de transactiekosten die worden opgeofferd om zogenaamd de goedkoopste aanbieders te selecteren. Of inefficiënte werkprocessen waardoor veel dubbelwerk gedaan. Kijk ook eens naar de verzuilde organisatiestructuren binnen de organisatie. Afstemming en samenwerking tussen afdelingen bespaart miljoenen. Ga dan ook nog eens op zoek naar de wielen die al uitgevonden zijn bij andere corporaties en complete afdelingen ‘strategie en innovatie’ kunnen worden gehalveerd dan wel geëlimineerd. En let wel voor iedere euro 1.000 euro structurele besparing kan 14.000 euro worden geïnvesteerd.

Het lijstje van kansen kan langer maar de lengte van een effectieve blogpost heeft zo z’n beperkingen. Denk ook eens mee. Laten we risico’s niet veronachtzamen maar ook niet overdrijven. Denk in kansen bij Meesterlijk Maatschappelijk Ondernemerschap

One thought on “5 MEGA kansen voor Corporaties op rij Plaats een reactie

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: